Projekti

 

CENTAR POSVOJENJA

Projekt u suradnji s Udrugom „Adopta“ financiran od strane Mdomsp-a. Period provedbe projekta je: 01.11.2016. – 01.11.2019., a namijenjen je stručnim djelatnicima u sustavu socijalne skrbi koji rade u postupcima posvojenja, posvojiteljima i posvojenicima. Obitelj se rađa na različite načine, a jedna od njih je i posvojenje. Posvojenje je poseban oblik obiteljsko pravnog zbrinjavanja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajan odnos roditelja i djeteta. Iako je posvojenje općenito pozitivno prihvaćeno u hrvatskom društvu, važno je kontinuirano raditi na postizanju dubljeg razumijevanja ove teme kao i otvarati prostor za razmjenu iskustava. Radi toga prostor za razgovor o tim temama pokušavamo otvoriti u Lovranu i Rijeci, tijekom VIKENDA POSVOJENJA.  ADOPTA će u suradnji s Dječjim domom ˝Ivana Brlić Mažuranić˝ Lovran održati različite aktivnosti na temu posvojenja: edukacija stručnjaka, supervizijski susret, radionica za posvojitelje.

BABY FITNESS

Baby fitness je program za rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo, a osmislio ga je i razvio UNICEF. Cilj je potaknuti ranu privrženost između djeteta i primarnog skrbnika kroz psihosocijalnu podršku i razvojnu gimnastiku i masažu. Baby fitness predstavlja kombinaciju dodira i vježbi kojima se ostvaruje bliskost i potiče uredan rast i razvoj djeteta. Program se provodi s korisnicima od jednog mjeseca starosti do tri godine. Realiziran je u suradnji s Udrugom za promicanje dobrobiti djece „Portić“. U Podružnici Rijeka volonteri udruge uz suradnju pedijatra i fizioterapeuta provode program jednom tjedno po jedan sat. Vježbe su prilagođene svakom djetetu ponaosob, a pristup je individualan.

PRIČAONICA

Djeca mlađeg školskog uzrasta (od prvog do četvrtog razreda OŠ) uključena su u radionicu „Pričaonica“ koju provodi knjižnica „Viktor Car Emin“ Opatija. Radionice se održavaju jednom mjesečno u prostoru knjižnice „Viktor Car Emin“ Opatija, ogranak Lovran. Ciljevi radionice su:
 • poticanje govorno – jezičnog razvoja
 • razvijanje vještine slušanja i razumijevanja
 • razvijanje apstraktnog mišljenja
 • usvajanje pravopisnih i gramatičkih pravila
 • razvijanje mašte i poticanje kreativnosti
 • obogaćivanje rječnika
 • proširivanje općeg znanja
 • razvijanje kulture čitanja
 • razvijanje pozitivnog stava prema čitanju
 • socijalizacija
To se provodi kroz čitanje priča, slikovnica i razgovorom o pročitanom. Upoznaju se brojalice, postavljaju zagonetke te uprizoruju igrokazi. Kreativni izričaj zastupljen je kroz izradu lutki iz pročitanih priča.

SAVJETOVALIŠTE I DROP-IN CENTAR ZA MLADE U RIZIKU

Program „Savjetovalište i drop – in centar za mlade u riziku“ provodi udruga Terra. Razdoblje trajanja programa je tri godine. Cilj programa je tretman mladih koji pokazuju neka od rizičnih ponašanja u zaštićenim uvjetima. Specifični ciljevi programa su:
 • osvijestiti i aktivirati socijalne resurse korisnika kroz osnaživanje njih samih
 • pospješiti stjecanje specifičnih vještina i radnih navika sa svrhom jačanja i razvoja identiteta
 • prevenirati razvoj rizičnih ponašanja
 • povećati socijalnu uključenost
Radionice su grupne i održavaju se svakih petnaest dana. Aktivnosti koje se provode su edukativnog , savjetodavnog, kreativnog i praktičnog karaktera.

PROJEKT " OTOK-MORE-PRILIKA"

Zajednički projekt Udruge Udomitelja PGŽ "Damdom", Dječjeg doma Izvor i  Dječjeg doma „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran provode projekt " Otok-more-prilika" financiran od MSPM-a, usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece tijekom 2015.godine. Opći ciljevi ovoga projekta su promoviranje udomiteljstva i razbijanje predrasuda o udomiteljima i udomljenoj djeci koja je ukorjenjena na otocima. Obitelj je prirodno okruženje u kojoj bi se svako dijete trebalo osjećati sigurno, zaštićeno i slobodno.  Nažalost, nije uvijek tako. U Hrvatskoj ima brojne djeca koja žive po domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Bilo da djeca dolaze iz razorenih obitelji ili su smještena u dom od rođenja na određen način doživljavaju traumu  odvajanjem od  biološkim roditeljima ili od u svog doma. Premda  je život u domu daleko kvalitetniji od onoga koji su imali u obiteljima ipak dijete treba obitelj.

PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI DOMA

Nakon provedenog javnog natječaja HEP-a d.d.  za dodjelu sredstava na ime naknade za proizvod „ZELEN“, Odbor za „ZELEN“, između osam prijava koje su zadovoljile nužne kriterije, izabrao za potporu i dodjelu sredstava u iznosu od 400.000,00 kuna projekt energetske  učinkovitosti Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran. Energetskom učinkovitošću uporabit ćemo manju količinu energije za obavljanje istog posla i na taj način doprinijeti očuvanju planeta Zemlje.