Programi

RADIONICA HORTIKULTURE

Naša radionica hortikulture počela je s radom prije dvije godine stvarajući svoj mali „ Mediteranski vrt“. Cilj radionice je potaknuti najmlađe na ljubav prema biljci, zemlji, na osjećaj da su u dodiru sa zemljom snažniji te stvoriti ugodno okruženje vlastitim djelovanjem. U rad radionice uključena su sva djeca i zaposlenici te  daju svoj doprinos prema vlastitim mogućnostima. Aktivnosti u vrtu su : kopanje, sadnja, uklanjanje korova, podrezivanje, zalijevanje, skupljanje cvijeća i sjemena, a odvijaju se prema vremenskim uvjetima i kalendaru radova. U našem vrtu prevladava mediteransko autohtono bilje među kojima se naročito ističe lavanda. Ponosni smo na nasad lavande čiji nas miris prati tijekom cijele godine. Naime, izrađujemo  mirisne vrećice koje poklanjamo našim donatorima i posjetiteljima. Naše ambicije su velike pa smo se tako prijavili na natječaj „ Najljepši školski vrtovi Hrvatske 2015.“ Zadovoljstvo nam je bilo ugostiti Povjerenstvo HRT-a od kojih smo dobili korisne savjete i sugestije za uređivanje i unapređivanje našeg vrta. Isto tako omogućili su nam suradnju s krajobraznom arhitekticom, gospođom Dobrilom Kraljić. Rad u radionici doprinosi kvaliteti življenja naših korisnika. Svojim radom i zalaganjem stvaraju lijepo i ugodno okruženje, razvijaju ljubav prema prirodi, razvijaju svijest o očuvanju planeta Zemlje, usvajaju znanja o biološkoj raznolikosti i što je najvažnije uče se strpljenju, toleranciji i suradnji!

RADIONICA KERAMIKE/ RAD SA GLINOM

Keramičarska radionica je započela s radom 2013. godine i jedna je od kreativnih radionica koje se provode s djecom u Domu. Kroz izradu predmeta od keramike i druženje, djeca razvijaju spretnost, vježbaju finu motoriku, stječu znanja i radne navike, razvijaju kreativnost, samostalnost, samopouzdanje i komunikacijske vještine. Kroz kreativni rad s glinom djeci se omogućava izražavanje i preusmjeravanje emocija s kojima se teže nose. Radionica se održava jednom tjedno, a po potrebi i češće kako bi se započeti rad dovršio. Djeca se raduju cijelom procesu izrade različitih predmeta: keramičkih pločica, tanjurića, posudica za olovke, šalica, ukrasa za bor, maski, od početne ideje do glaziranja gotovog predmeta. Radove izlažemo tijekom prigodnih manifestacija (Dječjeg tjedna, Marunade, Božića, Uskrsa, Dana Doma,…), poklanjamo našim donatorima, posjetiteljima te uljepšavamo naš prostor.

SPORTSKE AKTIVNOSTI KOJE PROVODIMO U DOMU

Kod djece predškolskog uzrasta zadatak nam je prvenstveno zadovoljiti dječje potrebe za kretanjem i igrom te razvoj osnovnih djetetovih psihofizičkih sposobnosti, socijalizacija djeteta unutar skupine, učenje osnovnih pravila ponašanja na sportskom treningu, učenje novih i automatizacija usvojenih struktura kretanja, razvoj funkcionalnih i motoričkih sposobnosti. U našem sportskom programu spajamo učenje, zabavu i igru kroz biotička motorička znanja (puzanje, hodanje, trčanje, penjanje, silaženje, provlačenje, skakanje, dizanje i nošenje) i osnovne elemente pojedinih sportova (atletika, nogomet, odbojka, gimnastika, košarka). Kod djece školskog uzrasta također potičemo višestrani psihosomatski razvoj djece, razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, usvajanje i usavršavanje motoričkih znanja i dostignuća te na taj način potičemo stvaranje pozitivnog stava prema tjelesnoj aktivnosti, stvaranju navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja, čuvanje i unapređenje zdravlja, razvijanje osjećaja odgovornosti, želje za uspjehom, samopouzdanja i socijalizacije.

DRAMSKA GRUPA

Dramska grupa okuplja djecu različite školske dobi te im omogućuje da u ugodnom ozračju unapređuju svoje kreativne, izražajne i motoričke sposobnosti kombinacijom različitih dramskih metoda. Ovom se radionicom želi kod djece razviti ljubav prema pisanoj riječi i potaknuti zanimanje za kazališnu umjetnost. Kroz dramske igre, improvizacije, vježbe za glas i izgovor djeca razvijaju govor i govorno izražavanje, koncentraciju, pamćenje, maštu i kreativnost, stječu sigurnost u sebe, samopouzdanje, spontanost u izražavanju te usvajaju prve glumačke vještine. Nerazvijenost ovih sposobnosti može stvoriti poteškoće koje se javljaju kod djece neovisno o dobi i intenzitetu. Zato nam je jako bitno stvoriti prijateljsko, vedro i veselo okruženje u kojem će se djeca slobodno družiti i izražavati pred svojim vršnjacima. Predstave koje nastaju kao rezultat rada, djeca izvode jednom godišnje u prostoru Doma. Također sudjeluju u kulturno-umjetničkim programima u lokalnoj zajednici (Lovranski dječji dan, Mića marunada i sl.), a gostovali smo i na Dramskim susretima djece dječjih domova Republike Hrvatske u Koprivnici, Osijeku, Dubrovniku i Vinkovcima.

LIFEBOOK

Lifebook je metoda biografskog rada s djecom i adolescentima u instituciji, čiji je fokus isključivo na pozitivnim događajima i iskustvima iz prošlosti. Rad se odvija u malim grupama do petero djece, u pet strukturiranih modula, s radnom bilježnicom koja se pri tome ispunjava. Lifebook grupe vodi psihologinja doma, koja je završila trening na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Razumijevanje vlastite prošlosti izuzetno je važno za razvoj osobnosti, ali je vezano i uz građenje pogleda na budućnost. Biografski rad omogućuje djeci i mladima promišljanje o sebi, obitelji i vlastitom životu u strukturiranom i sigurnom okruženju. Tijekom rada na Lifebooku djeca prepoznaju pozitivne i lijepe događaje iz prošlosti, lijepa iskustva sa različitim važnim ljudima u svojem životu te postaju svjesna svojih pozitivnih strana i osobina. Lifebook pruža novi, drugačiji i prošireni pogled na prošlost iz koje mogu crpiti snagu i pouzdanje za budućnost. Također, u grupnom radu djeca imaju priliku razviti empatiju, komunikacijske vještine i kreativnost. „ Svaka osoba je poput kutije blaga prepune dragocjenosti. Pozitivno samopoštovanje i sposobnost da voliš sebe može pomaknuti planine. „

BILINGUALISM MATTERS@RIJEKA

Bilingualism Matters@Rijeka ogranak  centra Bilingualism Matters sa Sveučilišta u Edinburghu, a koji djeluje pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, provodi program jezične poduke iz engleskoga i hrvatskoga jezika. Realizacija programa u Lovranu je započela 22. listopada 2014. godine. U program su uključeni korisnici osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Volonteri provode poduke individualno jednom tjedno. Dana 16. prosinca 2014. godine započela je realizacija programa ranog učenja engleskoga jezika za korisnike vrtićke dobi u našoj Podružnici Rijeka. Volonterke također provode poduke individualno, jednom tjedno, prilagođavajući se specifičnim potrebama i razvojnoj dobi korisnika. Cilj programa je doprinijeti uspješnom učenju jezika u našoj sredini te pomoći u učenju stranih jezika posebice osobama iz osjetljivih društvenih skupina. Uvođenje programa u Dječji dom inicirala je doc.dr.sc. Tihana Kraš, autorica istog, a rad podučavatelja prati prof. Irena Meštrović Štajduhar, također autorica programa.

LIKOVNA RADIONICA

Likovna radionica okuplja djecu različite školske dobi i omogućuje im da u vedrom i veselom ozračju nauče koristiti različite likovne tehnike te da unapređuju svoje kreativne i izražajne sposobnosti kombinacijom različitih likovnih metoda. Ovom radionicom želimo kod djece razvijati maštu i potaknuti njihovo zanimanje za likovnu umjetnost. Likovni radovi koji nastaju kao rezultat rada, djeca izlažu jednom godišnje u prostoru Doma (najčešće u sklopu Dječjeg tjedna). Također, svake godine sudjeluju u likovnim natječajima PP Opatije na temu borbe protiv ovisnosti te u likovnim natječajima DND Opatije na temu karnevala i dječjih prava. Gostujemo na ZILIK-u i USKLIK-u u Karlovcu,  na Likovnim susretima djece dječjih domova Republike Hrvatske u Koprivnici, Osijeku, Dubrovniku i Vinkovcima. Izlažemo radove na promotivnom štandu u sklopu Lovranskog dječjeg dana.  

MICRO:BIT I INTERNET OF THINGS RADIONICA

Cilj ovih radionica je probuditi kod djece zanimanje za STEM područje te općenito uvesti djecu u svijet programiranja i informatike.