Povijest doma

Dječji dom u Lovranu

je započeo s radom 12.08.1945. godine, kada su u njega smještavana djeca žrtava Drugog svjetskog rata, udomljenjem grupe od 12 djece školskog i predškolskog uzrasta. U zgradi Ville Elsa, na adresi Omladinska 1, djeluje od 1977. do danas. Na ovoj lokaciji skrbimo o djeci u dobi od 7 do 18 godina, kroz privremeni  smještaj ili poludnevni boravak. Podružnica Rijeka Dječji dom u Rijeci osnovan je još 1920. godine, za nezbrinute majke i djecu grada Rijeke, koji od osnutka djeluje na današnjoj lokaciji, sa sadašnjom adresom Josipa Završnika 3. U lipnju 1991.godine, ovaj se dom pripaja Dječjem domu u Lovranu. Na ovoj lokaciji skrbimo o djeci u dobi od rođenja do 7 godine, kroz privremeni smještaj ili cjelodnevni boravak, a također i o trudnicama i majkama s djecom. Stambena zajedna (organizirano stanovanje) Godine 2002. osnovali smo dislociranu stambenu jedinicu u Rijeci, gdje skrbimo o našim mlađim punoljetnim korisnicima ( do 21 godine ), kako bismo im pomogli u osamostaljivanju nakon domskog tretmana. Naši  korisnici mogu nastaviti školovanje u nekoj od visokoškolskih ustanova /ustanova za obrazovanje odraslih, ili im pomažemo u zapošljavanju i ekonomskom osamostaljivanju. Dječji dom "Ivana Brlić Mažuranić" Lovran do sada je razvio četiri poludnevna boravka koji se pružaju na lokacijama u gradu Rijeci i općini Lovran.