Organizirano stanovanje

Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku provodi se u posebnoj dislociranoj stambenoj jedinici. Prema Zakonu o socijalnoj skrbi uslugu mogu koristiti mlade osobe u dobi od 18 do 21 godine, a koji su bili smješteni u domu ili udomiteljskoj obitelji. Također, korisnici mogu biti i mlađe dobi, od 16 do 18 godina, no uz prethodnu procjenu stručnog tima  i suglasnost roditelja ili skrbnika te nadležnog CZSS. Uvjet je da borave u stambenoj jedinici s punoljetnim korisnikom. Uz povremenu patronažu odgajatelja mlade osobe se osnažuju i pripremaju za samostalan život. Uče se voditi domaćinstvo, pripremiti obrok, kupovati potrebne namirnice, skrbiti o zdravlju, raspolagati novčanim sredstvima, organizirati slobodno vrijeme. Pomaže im se pri zapošljavanju kako bi stekli ekonomsku neovisnost. Također, potiče ih se u nastavku školovanja. Cilj ove usluge je pomoći mladim korisnicima da se razviju u odgovorne, samostalne i zadovoljne osobe koje će biti uspješno integrirane u zajednici.