O nama

Dječji dom “Ivana Brlić Mažuranić” Lovran je javna ustanova  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koja skrbi o djeci i mladima izvan vlastite obitelji, a osim toga pruža i vaninstitucionalne usluge određene Zakonom o socijalnoj skrbi i Statutom Doma. Djelatnost doma je pružanje sljedećih socijalnih usluga: 1.usluga smještaja ( do 30 korisnika ) 2. usluga poludnevnog boravka 3. usluga cjelodnevnog boravka 4. usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku 5. usluga savjetovanja i pomaganja primarnih ili udomiteljskih obitelji 6. usluga savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima 7. usluga savjetovanja i pomaganja posvojiteljskim obiteljima. Dom djeluje na tri lokacije:
  1. Sjedište u Lovranu, Omladinska 1
  2. Podružnica Rijeka, Josipa Završnika 3
  3. Stambena zajednica (organizirano stanovanje) u Rijeci
Domom upravlja Upravno vijeće imenovano 17.11.2016. godine u sastavu: Zdenka Erjavec, dipl. soc. radnica, predsjednica Upravnog vijeća; dr.sc. Marin Marinović, dr. med.; Tomislav Špoljarić, dipl. iur.; Milica Tomić, viša medicinska sestra. U Domu je zaposleno 35 radnika,  od čega 24 stručnih  - odgajatelji, psiholog, socijalni radnik i medicinske sestre.