O nama

Dječji dom “Ivana Brlić Mažuranić” Lovran je javna ustanova  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koja skrbi o djeci i mladima izvan vlastite obitelji, a osim toga pruža i vaninstitucionalne usluge određene Zakonom o socijalnoj skrbi i Statutom Doma. Djelatnost doma je pružanje sljedećih socijalnih usluga:
 1. usluga smještaja (do 30 korisnika),
 2. usluga poludnevnog boravka,
 3. usluga cjelodnevnog boravka
 4. usluga organiziranog stanovanja,
 5. usluga savjetovanja i pomaganja primarnih, udomiteljskih i posvojiteljskih obitelji,
 6. usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu, djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima,
 7. usluga rane intervencije,
 8. usluga psihosocijalne podrške
Dom djeluje na tri lokacije:
 1. Sjedište u Lovranu, Omladinska 1
 2. Podružnica Rijeka, Josipa Završnika 3
 3. Stambena zajednica (organizirano stanovanje) u Rijeci
Domom upravlja Upravno vijeće imenovano 17.11.2016. godine u sastavu: Zdenka Erjavec, dipl. soc. radnica, predsjednica Upravnog vijeća; dr.sc. Marin Marinović, dr. med.; Tomislav Špoljarić, dipl. iur.; Milica Tomić, viša medicinska sestra. U Domu je zaposleno 35 radnika,  od čega 24 stručnih  - odgajatelji, psiholog, socijalni radnik i medicinske sestre.