Kontakti za volontere

Telefon: +385 51 291-521

+385 51 291-828

E-Mail: tatjana.djecjidom@gmail.com

Koordinator volontera: Tatjana Petrc-Krivačić