Dokumenti

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti:

  • pisanim putem na poštansku adresu Doma: Dječji dom „ Ivana Brlić Mažuranić „ Lovran, Omladinska 1, 51415
  • putem elektroničke pošte: djecjidom-ibmazuranic@socskrb.hr
  • telefonom na  broj: 051 291 828 ili 051 291 521
  • telefaksom na  broj: 051 291 828

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Obrazci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Zahtjev-za-pristup-informacijama

Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama Dječjeg doma „ Ivana Brlić Mažuranić „ Lovran  je Katica Dejanović, socijalna radnica u Domu.

Službena za zaštitu osobnih podataka Dječjeg doma "Ivana Brlić Mažuranić" Lovran je Nevena Jelić Jelača, psihologica u Domu.

Zakoni i propisi:

Preporuka Vijeća Europe o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju

Zakon o socijalnoj skrbi

Obiteljski zakon

Zakon o udomiteljstvu

Zakon o volonterstvu

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o javnoj nabavi

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanja socijalnih usluga

Dokumenti doma:

Statut

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistemat.poslova

Pravilnik o kućnom redu

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg doma IBM Lovran

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave vrijednosti do 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 kn za radove

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza

Godišnji planovi i izvješća:

RPT_Ugovor 17.09.2021.

Rpt_PlanNabave 15.09.2021_

Izmjene Reg.Ugovora 07.07.21.

Izmjene Plana nabave 11.05.2021.

Izmjene Registra ugovora I kvartal 2021.

Izmjene financijskih planova za 2021.

Izmjene Registra ugovora 04.03.2021.

Izmjene Plana nabave 19.02.2021.

Izmjena Plana nabave 16.02.2021.

Bilješke I-XII 2020.

Nova Tablica potencijalnih obveza i ugovora 20.

Financijski izvještaj 31.12.2020.

Izmjene Plana nabave 09.02.2021.

Izmjene Registra ugovora 08.02.2021.

Izmjene Plana nabave - 05.02.2021.

Godišnji plan i program rada Doma za 2021.

Godišnje izvješće o radu Doma za 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Registar ugovora-izmjene 2021.

Plan Nabave 2021.

Rpt_Plan Nabave izmjene sa 31.12.2020.

Izmjene Financijskog plana 2020.

Financijski plan 2021.

Projekcija Financijskog plana 2022.

Projekcija Financijskog plana 2023.

Izmjene Registra ugovora 28.10.2020.

Izmjene Plana nabave 27.10.2020.

Izmjene Plan nabave 23.10.2020.

Izmjene Registra ugovora 22.10.2020.

Izmjene Plana nabave 21.10.2020.

Izmjene Plana nabave 20.10.2020.

Izmjene Registra ugovora 21.10.2020.

RPT_Ugovor 28.09.2020.

Izmjene Plana nabave - 17.09.2020.

Registar Ug. 09.09.20.-izmjene

Izmjene plana nabave 08.09.2020.

Reg.Ugov.08.09.2020.

Izmjene Reg.Ugovora 03.09.2020.

Ažuriranje Ugovora 29.07.2020.

Izmjene Plana nabave 28.07.2020.

Izmjene PlanNabave 01.07.20.

Godišnji plan i program rada Doma za 2020.

Godišnje izvješće DD I.B.M. Lovran 2019

Godisnje izvješće 2019-pravo na pristup informacijama

Reg.Ugov.08.05.20

Reg.Ugovora 09.03.2020.

Finan.plan 2020

Reg. Ugovora ažuriranje 17.02.2020.

Registar Ugovora 14. 02. 2020.

Proračun I-XII19

Bilješke I-XII 2019

Tablica potencijalnih obveza i ugovora 19

Plan nabave 2020.

Registar Ug. izmjene 19.12.2019.

Obrazloženje finan. plana 2020. - 2022.g

Financijski plan 2022.

Financijski plan 2021.

Financijski plan 2020.

Financijski plan 2019. izmjena

Registar Ugovora - 10.12.2019

Izmjene Plan nabave 06.12.19.

Izmjene plana nabave 29.11.19.

Registar ugovora 31.10.2019.

Izmjena-plana-nabave 25.10.19.

Izmjena plana nabave 12.07.19

Plan nabave i izmjene 7.6.2019.

Registar ugovora - ažuriranje 11.04.2019.

PlanNabave -29.03.2019.

Registar Ugovora 15.03.2019.

Izmjene plana nabave 8.3.2019.

RPT_Ugovor ažuriranje registra 27.02.2019.

Ažuriranje Registra Ugovora - 22.02.2019.

Odluka o prihvaćanju izmjene financijskog plana za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. i Financijski plan za 2019.

Ažuriranje Registra Ugovora - 22.01.2019.

Kopija Obveze 2018, PR-RAS,bilanca,RAS funk.i P-VRIO

Godišnji IZVJEŠTAJ 2018. doc

Nova Tablica potencijalnih obveza i ugovora

Izmjene plana nabave 17.10.18.

Registar Ugovora 17.10.2018.

Godišnje izvješće o radu Doma 2017

Izmjene plana nabave - 12.07.2018.

Registar Ugovora -izmjena 12.07.18.

Godisnje_izvjesce

Godisnje_izvjesce

Izmjene financijskog plana za 2018.

BILJEŠKE ZA BILANCU-2017 doc

Bilješke uz fin.izvještaj 31.12.2017

Prorac2017504a (1)NOVI

Plan nabave za 2018.

Izmjene registra ugovora jednostavne nabave 2017..god.

Godišnji plan i program rada Doma za 2017.godinu

Godišnje izvješće o radu doma za 2016. godinu

Registar ugovora jednostavne nabave 2017..god. (1)

Izmjene plana nabave 2017.-28.12.17.

Izmjene plana nabave 2017.-12.05.2017.

Izmjene financijskog plana 2017. (2)

Izmjena financijskog plana 2017 - 25.04.2017

Izmjena financijskog plana 2017 - 30.01.2017

Financijski plan za 2018.

Financijski plan za 2017

Financijski plan za 2016

Bilješke uz fin.izvještaj 31.12.2016 (1)

BILJEŠKE ZA BILANCU-2016 doc

NOVI-obrasci fin.2016. izvjestaja v 4.2.2 (2)

Plan nabave 2017.

Godišnje plan i program rada Doma za 2016 godinu

Godišnje-izvješće-o-radu-doma-za-2015. (1)

Plan nabave 2015.

Izmjena plana nabave 2015.

Proračun 2014.

Bilješke za bilancu 2014.

RPT_Ugovor (2)

Bilješke uz financijsko izvješće 2014

Rebalans financijskog plana za 2018.

Odluka UV o prihvaćanju rebalansa financijskog plana za 2018.

Odluka UV o prihvaćanju financijskog plana poslovanja za 2019.

Financijski plan poslovanja za 2019.

Plan nabave 2019.objavljen (3)

Godisnje_izvjesce

Javna nabava

Savjetovanje s javnošću o nacrtu Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Plan nabave

Izvješće o savjetovanju s javnošću

Nacrt Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Prilog 1 Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-s-javnošću

Natječaji

TROŠKOVNIK-nabava vozila

Poštovani,
ovim putem Vas pozivamo na dostavu ponude:
1. Podaci o naručitelju: Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran, Omladinska 1, 51415 Lovran, OIB: 74578677561
2. Predmet nabave: Nabava vozila
3. CPV oznaka nabave:  34110000-1
4. Evidencijski broj nabave: 21-2021
5. Procijenjena vrijednost nabave:   88.000,00 kuna bez PDV-a
6. Rok  za dostavu ponude: 22.09.2021. do 12h.

Natječaj- ravnatelj/ravnateljica

Natječaj-čistačica/čistač

Natječaj - čistačica/čistač

Natječaj - medicinska sestra/medicinski tehničar

Natječaj za odgajatelja - neodređeno

Poništenje natječaja za odgajatelja

Natječaj za odgajatelja - neodređeno

Natječaj-pomoćni radnik/radnica u kuhinji

Natječaj-odgojitelj/odgojiteljica

Natječaj - računovodstveni referent

Natječaj - psiholog/ica

Natječaj - odgojitelj/ica predškolske dobi

Natječaj - odgojitelj/ica predškolske dobi

Natječaj - servir/ka-pomoćni kuhar/ica

Natječaj - odgajateljica predškolske dobi/odgajatelj predškolske dobi

Natječaj - medicinska sestra/medicinski tehničar

Natječaj- odgajatelj/odgajateljica

Natječaj - kućni majstor-skladištar

Natječaj - odgajatelj/odgajateljica

Natječaj - ravnatelj/ravnateljica Doma

Natječaj - odgajatelj/odgajateljica

Natječaj - kuhar/kuharica

Natječaj - čistačica/čistač

Natječja - predškolski odgajatelj/odgajateljica

Natječaj za čistačicu

Natječaj predškolski odg.pripravnik

Natječaj-medicinska sestra

Natječaj-odgajatelj

Natječaj - odgojitelj/odgojiteljica

Natječaj - kuhar/kuharica

EU FONDOVI

Poziv na dostavu ponude-TROSKOVNIK SANACIJA IBM TRAVANJ 2021

Poziv na dostavu ponude za financijsku reviziju projekta - DON REVIZIJA PROJEKTA EFRR

Poziv na dostavu ponude DON - dječja oprema

Poziv na dostavu ponude Don.SI-EFRR 21.

Poziv na dostavu ponude DON NAMJESTAJ 21.EFRR

POZIV ZA DOSTVU PONUDE-DON RAČUNALNA OPREMA I TV 21.

POZIV_PONUDA_STRUČNI_NADZOR ERDF 20.

POZIV_ZA_DOSTAVU_PONUDA_TEH_DOK_

Poziv - upravljanje projektom

Poziv - javna nabava

Sprječavanje sukoba interes

Brošura STRUČNI SKUP 2020

LETAK volontiranje u domu

LETAK usluge doma

LETAK usluga smjestaja

LETAK savjetovanje i pomaganje

LETAK poludnevni i cjelodnevni boravak

LETAK organizirano savjetovanje