Dokumenti

 

 

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti:

  • pisanim putem na poštansku adresu Doma: Dječji dom „ Ivana Brlić Mažuranić „ Lovran, Omladinska 1, 51415
  • putem elektroničke pošte: dom.ibmazuranic@ri.htnet.hr
  • telefonom na  broj: 051 291 828 ili 051 291 521
  • telefaksom na  broj: 051 291 828

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Obrazci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Zahtjev-za-pristup-informacijama

Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama Dječjeg doma „ Ivana Brlić Mažuranić „ Lovran  je Maja Modrušan, socijalna radnica u Domu.

 

 

Zakoni i propisi:

Zakon o socijalnoj skrbi

Obiteljski zakon

Zakon o udomiteljstvu

Zakon o volonterstvu

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o javnoj nabavi

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanja socijalnih usluga

 

Dokumenti doma:

Statut Dječjeg doma ” Ivana Brlić Mažuranić ” Lovran

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave vrijednosti do 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 kn za radove

Dokument o nepostojanju sukoba interesa

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza

Godišnji planovi i izvješća:

Godišnje izvješće o radu Doma 2017

Izmjene plana nabave – 12.07.2018.

Registar Ugovora -izmjena 12.07.18.

Godisnje_izvjesce

Godisnje_izvjesce

Izmjene financijskog plana za 2018.

BILJEŠKE ZA BILANCU-2017 doc

Bilješke uz fin.izvještaj 31.12.2017

Prorac2017504a (1)NOVI

Plan nabave za 2018.

Izmjene registra ugovora jednostavne nabave 2017..god.

Godišnji plan i program rada Doma za 2017.godinu

Godišnje izvješće o radu doma za 2016. godinu

Registar ugovora jednostavne nabave 2017..god. (1)

Izmjene plana nabave 2017.-28.12.17.

Izmjene plana nabave 2017.-12.05.2017.

Izmjene financijskog plana 2017. (2)

Izmjena financijskog plana 2017 – 25.04.2017

Izmjena financijskog plana 2017 – 30.01.2017

Financijski plan za 2018.

Financijski plan za 2017

Financijski plan za 2016

Bilješke uz fin.izvještaj 31.12.2016 (1)

BILJEŠKE ZA BILANCU-2016 doc

NOVI-obrasci fin.2016. izvjestaja v 4.2.2 (2)

Plan nabave 2017.

Godišnje plan i program rada Doma za 2016 godinu

Godišnje-izvješće-o-radu-doma-za-2015. (1)

Plan nabave 2015.

Izmjena plana nabave 2015.

Proračun 2014.

Bilješke za bilancu 2014.

RPT_Ugovor (2)

Bilješke uz financijsko izvješće 2014

Javna nabava

Savjetovanje s javnošću o nacrtu Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Plan nabave

Izvješće o savjetovanju s javnošću

Nacrt Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Prilog 1 Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-s-javnošću

Natječaji

Natječaj – servir/ka-pomoćni kuhar/ica

Natječaj – odgajateljica predškolske dobi/odgajatelj predškolske dobi

Natječaj – medicinska sestra/medicinski tehničar

Natječaj- odgajatelj/odgajateljica

Natječaj – kućni majstor-skladištar

Natječaj – odgajatelj/odgajateljica

Natječaj – ravnatelj/ravnateljica Doma

Natječaj – odgajatelj/odgajateljica

Natječaj – kuhar/kuharica

Natječaj – čistačica/čistač

Natječja – predškolski odgajatelj/odgajateljica