Dokumenti

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti:

  • pisanim putem na poštansku adresu Doma: Dječji dom „ Ivana Brlić Mažuranić „ Lovran, Omladinska 1, 51415
  • putem elektroničke pošte: djecjidom-ibmazuranic@socskrb.hr
  • telefonom na  broj: 051 291 828 ili 051 291 521
  • telefaksom na  broj: 051 291 828

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Obrazci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Zahtjev-za-pristup-informacijama

Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama Dječjeg doma „ Ivana Brlić Mažuranić „ Lovran  je Katica Dejanović, socijalna radnica u Domu.

Službena za zaštitu osobnih podataka Dječjeg doma "Ivana Brlić Mažuranić" Lovran je Nevena Jelić Jelača, psihologica u Domu.

Zakoni i propisi:

Preporuka Vijeća Europe o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju

Zakon o socijalnoj skrbi

Obiteljski zakon

Zakon o udomiteljstvu

Zakon o volonterstvu

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o javnoj nabavi

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanja socijalnih usluga

Dokumenti doma:

Statut

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistemat.poslova

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave vrijednosti do 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 kn za radove

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza

Godišnji planovi i izvješća:

Izmjene Registra ugovora 28.10.2020.

Izmjene Plana nabave 27.10.2020.

Izmjene Plan nabave 23.10.2020.

Izmjene Registra ugovora 22.10.2020.

Izmjene Plana nabave 21.10.2020.

Izmjene Plana nabave 20.10.2020.

Izmjene Registra ugovora 21.10.2020.

RPT_Ugovor 28.09.2020.

Izmjene Plana nabave - 17.09.2020.

Registar Ug. 09.09.20.-izmjene

Izmjene plana nabave 08.09.2020.

Reg.Ugov.08.09.2020.

Izmjene Reg.Ugovora 03.09.2020.

Ažuriranje Ugovora 29.07.2020.

Izmjene Plana nabave 28.07.2020.

Izmjene PlanNabave 01.07.20.

Godišnji plan i program rada Doma za 2020.

Godišnje izvješće DD I.B.M. Lovran 2019

Godisnje izvješće 2019-pravo na pristup informacijama

Reg.Ugov.08.05.20

Reg.Ugovora 09.03.2020.

Finan.plan 2020

Reg. Ugovora ažuriranje 17.02.2020.

Registar Ugovora 14. 02. 2020.

Proračun I-XII19

Bilješke I-XII 2019

Tablica potencijalnih obveza i ugovora 19

Plan nabave 2020.

Registar Ug. izmjene 19.12.2019.

Obrazloženje finan. plana 2020. - 2022.g

Financijski plan 2022.

Financijski plan 2021.

Financijski plan 2020.

Financijski plan 2019. izmjena

Registar Ugovora - 10.12.2019

Izmjene Plan nabave 06.12.19.

Izmjene plana nabave 29.11.19.

Registar ugovora 31.10.2019.

Izmjena-plana-nabave 25.10.19.

Izmjena plana nabave 12.07.19

Plan nabave i izmjene 7.6.2019.

Registar ugovora - ažuriranje 11.04.2019.

PlanNabave -29.03.2019.

Registar Ugovora 15.03.2019.

Izmjene plana nabave 8.3.2019.

RPT_Ugovor ažuriranje registra 27.02.2019.

Ažuriranje Registra Ugovora - 22.02.2019.

Odluka o prihvaćanju izmjene financijskog plana za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. i Financijski plan za 2019.

Ažuriranje Registra Ugovora - 22.01.2019.

Kopija Obveze 2018, PR-RAS,bilanca,RAS funk.i P-VRIO

Godišnji IZVJEŠTAJ 2018. doc

Nova Tablica potencijalnih obveza i ugovora

Izmjene plana nabave 17.10.18.

Registar Ugovora 17.10.2018.

Godišnje izvješće o radu Doma 2017

Izmjene plana nabave - 12.07.2018.

Registar Ugovora -izmjena 12.07.18.

Godisnje_izvjesce

Godisnje_izvjesce

Izmjene financijskog plana za 2018.

BILJEŠKE ZA BILANCU-2017 doc

Bilješke uz fin.izvještaj 31.12.2017

Prorac2017504a (1)NOVI

Plan nabave za 2018.

Izmjene registra ugovora jednostavne nabave 2017..god.

Godišnji plan i program rada Doma za 2017.godinu

Godišnje izvješće o radu doma za 2016. godinu

Registar ugovora jednostavne nabave 2017..god. (1)

Izmjene plana nabave 2017.-28.12.17.

Izmjene plana nabave 2017.-12.05.2017.

Izmjene financijskog plana 2017. (2)

Izmjena financijskog plana 2017 - 25.04.2017

Izmjena financijskog plana 2017 - 30.01.2017

Financijski plan za 2018.

Financijski plan za 2017

Financijski plan za 2016

Bilješke uz fin.izvještaj 31.12.2016 (1)

BILJEŠKE ZA BILANCU-2016 doc

NOVI-obrasci fin.2016. izvjestaja v 4.2.2 (2)

Plan nabave 2017.

Godišnje plan i program rada Doma za 2016 godinu

Godišnje-izvješće-o-radu-doma-za-2015. (1)

Plan nabave 2015.

Izmjena plana nabave 2015.

Proračun 2014.

Bilješke za bilancu 2014.

RPT_Ugovor (2)

Bilješke uz financijsko izvješće 2014

Rebalans financijskog plana za 2018.

Odluka UV o prihvaćanju rebalansa financijskog plana za 2018.

Odluka UV o prihvaćanju financijskog plana poslovanja za 2019.

Financijski plan poslovanja za 2019.

Plan nabave 2019.objavljen (3)

Godisnje_izvjesce

Javna nabava

Savjetovanje s javnošću o nacrtu Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Plan nabave

Izvješće o savjetovanju s javnošću

Nacrt Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Prilog 1 Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-s-javnošću

Natječaji

Natječaj-pomoćni radnik/radnica u kuhinji

Natječaj-odgojitelj/odgojiteljica

Natječaj - računovodstveni referent

Natječaj - psiholog/ica

Natječaj - odgojitelj/ica predškolske dobi

Natječaj - odgojitelj/ica predškolske dobi

Natječaj - servir/ka-pomoćni kuhar/ica

Natječaj - odgajateljica predškolske dobi/odgajatelj predškolske dobi

Natječaj - medicinska sestra/medicinski tehničar

Natječaj- odgajatelj/odgajateljica

Natječaj - kućni majstor-skladištar

Natječaj - odgajatelj/odgajateljica

Natječaj - ravnatelj/ravnateljica Doma

Natječaj - odgajatelj/odgajateljica

Natječaj - kuhar/kuharica

Natječaj - čistačica/čistač

Natječja - predškolski odgajatelj/odgajateljica

Natječaj za čistačicu

Natječaj predškolski odg.pripravnik

Natječaj-medicinska sestra

Natječaj-odgajatelj

Natječaj - odgojitelj/odgojiteljica

Natječaj - kuhar/kuharica

EU FONDOVI

POZIV_PONUDA_STRUČNI_NADZOR ERDF 20.

POZIV_ZA_DOSTAVU_PONUDA_TEH_DOK_

Poziv - upravljanje projektom

Poziv - javna nabava

Sprječavanje sukoba interes

Brošura STRUČNI SKUP 2020

LETAK volontiranje u domu

LETAK usluge doma

LETAK usluga smjestaja

LETAK savjetovanje i pomaganje

LETAK poludnevni i cjelodnevni boravak

LETAK organizirano savjetovanje