Česta pitanja

  1. Kako posvojiti dijete?
Bračni, odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti podnose Centru za socijalnu skrb, nadležnom prema svojem mjestu, pisanu prijavu namjere posvojenja i pisani zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje. Kroz razgovor sa stručnim djelatnicima CZSS-a potencijalni posvojitelji mogu dobiti informacije o postupku posvojenja i zakonskim pretpostavkama za posvojenje, upoznati sa svrhom i značajem posvojenja, pravnim učincima posvojenja te pravima i dužnostima u odnosu roditelja i djece. Nakon što se obave prethodno navedene aktivnosti CZSS poziva potencijalne posvojitelje na procjenu. Prikupljanje potrebnih informacija i izrada mišljenje o podobnosti za posvojenje odvija se kroz više susreta čiji termini se određuju u dogovoru s potencijalnim posvojiteljima. Ako su ispunjene zakonske pretpostavke, potencijalni posvojitelji dužni su sudjelovati i u programu stručne pripreme za posvojenje ( 40 sati edukacije ) Nakon provedene stručne pripreme za posvojenje i nakon provedene stručne procjene, Centar za socijalnu skrb će dati mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje u roku od šest mjeseci od zaprimanja pisane prijave i zahtjeva. Centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu, odnosno boravištu djeteta će između potencijalnih posvojitelja koji su upisani u registar potencijalnih posvojitelja izabrati onoga koji je najprikladniji za određeno dijete, uzimajući u obzir osobine i potrebe djeteta opisane u izvješću o djetetu te stručno mišljenje centra za socijalnu skrb o podobnosti i prikladnosti potencijalnih posvojitelja. Uloga doma je da posvojiteljima osigura upoznavanje i druženje s djetetom, da ih upozna s djetetovim zdravstvenim i psihofizičkim statusom te pruži stručnu pomoć i savjetovanje.  
  1. Kako udomiti dijete?
  Potrebno se javiti u Centar za socijalnu skrb prema svojem mjestu prebivalištu. Svi koji žele postati udomitelji trebaju predati zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva. Dozvola se izdaje na vrijeme od pet godina, a udomitelj se potom upisuje u registar udomitelja. Osim zahtjeva potrebni su i drugi dokumenti koje će nadležni CZSS zatražiti od Vas. Nakon toga Tim za udomiteljstvo, odnosno stručni djelatnici CZSS-a, u pravilu socijalni radnik i psiholog obavljaju razgovor s Vama te dolazi i u Vaš dom radi provjere stambenih i materijalnih uvjeta za potrebe djeteta/djece. Ako su ispunjeni prostorni i materijalni uvjeti, od nadležnog CZSS dobivate rješenje o davanju dozvole za obavljanje udomiteljstva. Također, svaki udomitelj dužan je proći i edukaciju u trajanju od 20 sati, u sklopu koje se obrađuju teme vezane za udomiteljstvo ( npr. dolazak djeteta u novu obitelj, odgoj, kontakti s biološkim roditeljima itd. ). Uloga doma je da udomiteljima osigura upoznavanje i druženje s djetetom, da ih upozna s djetetovim zdravstvenim i psihofizičkim statusom te pruži stručnu pomoć i savjetovanje.    
  1. Kako donirati djecu?
Donatori
 
  1. Kako volontirati u Domu?
Volonteri