Boravak

USLUGA – POLUDNEVNI / CJELODNEVNI BORAVAK Poludnevni/cjelodnevni boravak je usluga kojom pružamo podršku i pomoć obiteljima s djecom iz šire lokalne zajednice. Potičemo razvoj djeteta u različitim područjima: obrazovnom, zdravstveno-higijenskom, tjelesnom i psihosocijalnom. Djeca se u poludnevni/cjelodnevni program upućuju riješenjem centra za socijalnu skrb, a za svako se dijete, obzirom na poteškoće koje ima, nakon timske opservacije i obrade planira:
  1. Individualni stručni tretman - provode ga psiholozi
  2. Grupni stručni tretman - odvija se kroz programe namijenjene djeci naglašeno agresivnog ponašanja, programi za razvijanje socijalnih vještina te za pomoć u učenju. U radu s djecom koriste se različite kreativne tehnike: igra, crtež, glina i druge.
  3. Stručni rad s roditeljima i/ili skrbnicima - rad s roditeljima uključjuje individualno savjetovanje te grupne programe suportivnog karaktera
  4. Aktivnosti u slobodno vrijeme
Na lokaciji Lovran organizirane su dvije skupine poludnevnog boravka za djecu školske dobi. Svaka skupina broji desetoro djece koji borave tijekom tjedna, dnevno od 4 do 6 sati u jutarnjoj ili popodnevnoj smjeni ovisno o satnici škole. Od veljače 2017. godine pruža se usluga poludnevnog boravka za jednu skupinu djece školske dobi pri Osnovnoj školi " Nikola Tesla " Rijeka. U Podružnici Rijeka organiziran je cjelodnevni boravak za djecu predškolske dobi i to dvije skupine. Skupina djece dobi od  1 – 3 godine i skupina djece dobi od 4-7 godina koja dnevno borave od 8 do 10  sati. U osnovnoj školi "Nikola Tesla" u Rijeci također je organiziran poludnevni boravak za djecu školskog uzrasta. Kroz uslugu poludnevnog / cjelodnevnog boravka djeci osiguravamo zdravu i redovitu prehranu, brigu o zdravlju i higijeni, brigu o odgoju i obrazovanju, razvijanje radnih sposobnosti, provođenje slobodnih aktivnosti i igru, izlete u organizaciji Doma kao i potrebnu psihosocijalnu pomoć. Kod djece  predškolske dobi potičemo rani psihomotorni razvoj, govornu komunikaciju, motoričku spretnost, razvija se kultura hranjenja, samostalnosti, komunikacije, brinemo o zdravlju i higijeni te pružamo svu potrebnu njegu djetetu tijekom boravka u ustanovi. Uključujemo ih u organizirane aktivnosti u Domu (sportske, glazbene, likovne...) te organiziramo odlaske na kulturno-umjetnička događanja izvan ustanove (kino, kazalište, bazene i sportske terene). Za djecu školske dobi osiguravamo pomoć u redovitom učenju, pisanju zadaća i prevladavanju postojećih obrazovnih i odgojnih poteškoća što često zahtjeva  individualni rad odgajatelja. Uključujemo ih u aktivnosti i radionice koje su organizirane u Domu, u radionice  koje organiziraju udruge i organizacije sa kojima surađujemo, a redovito se uključuju i u kulturne manifestacije u lokalnoj zajednici. Radi cjelokupnog pružanja usluge surađujemo s roditeljima kao i stručnim djelatnicima  škole i CZSS koji je dijete uputio u Dom. Roditeljima pružamo   savjetodavnu podršku u cilju jačanja roditeljskih vještina i kompetencija.