OBAVIJEST

Temeljem čl.50 Statuta Dječjeg doma “Ivana Brlić Mažuranić” Lovran i naputku Ministarstva zdravstva  (KLASA: 813-07/20-01/01; UR.BROJ: 534-01/15-20-05) Dječjeg dom “Ivana Brlić Mažuranić” Lovran:

  1. Zabranjuju se posjete korisnicima Doma  na svim lokacijama zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti gripe i mogućeg širenja COVID-19 tj. zbog složenog epidemiološkog stanja u Primorsko – goranskoj županiji.
  2. Zabrana posjeta na snazi je od dana 13.03.2020. godine i trajati će dok se ne donese odluka o njenom ukidanju nakon procjene  da je opasnost od zaraze smanjena na prihvatljivu razinu.

Roditelji i ostale osobe koje ostvaruju pravo kontakata sa djecom smještenom u ovom Domu, o istima se mogu raspitivati i komunicirati putem telefona, maila i videopoziva.
Sjedište Doma u Lovranu:
e-mail: djecjidom-ibmazuranic@SOCSKRB.HR
telefon: 051/291-521
mobilni telefon: 091/61-10-172
Podružnica Rijeka:
e-mail: domibm-podruznica@SOCSKRB.HR
telefon: 051/333-695
mobilni telefon: 091/44-40-309