1. Stručni skup “Suvremeni pristupi obitelji u socijalnoj skrbi” održan je u našoj organizaciji u sklopu ESF projekta “Osmijeh”