Naša draga Doris Janković ponovno nas je danas učila filcati vunu. Spremni smo za zimu s originalnim vunenim kapama!