Odlazak u “Gradsko kazalište lutaka Rijeka”

24. svibnja 2017. posjetili smo Gradsko kazalište lutaka Rijeka