HEP-ov projekt energetske učinkovitosti

Danas (1. ožujka 2017.) smo imali primopredaju HEP-ovog projekta energetske učinkovitosti u našoj Podružnici Rijeka. Primopredaji doniranog projekta prisustvovali su Zlatko Komadina, župan Primorsko - goranske županije, Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke, Saša Dujmić, član Uprave HEP-a, Tina Jakaša, direktorica HEP Opskrbe i Vlasta Zanki, direktorica HEP -ESCO- a. Veliko hvala HEP - u u ime djece i djelatnika Doma!! 😙