Međunarodni dan djeteta

Dana 21.11.2016. smo obilježili Međunarodni dan djeteta. U Domu smo organizirali u suradnji s nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ i u suradnji s KBC Rijeka i Medicinskim fakultetom (studij dentalne medicine) Projekt :"Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih u PGŽ"