Stručni skup

U utorak 15.11.2016. prisustvovali smo na stručnom skupu u Adoptinoj organizaciji.