EDUKACIJA POTENCIJALNIH POSVOJITELJA I GRUPA PODRŠKE POSVOJITELJIMA

U rujnu ove godine krenula je s radom nova grupa polaznika " Škole za posvojitelje". Prema Obiteljskom zakonu sve osobe  koje ispunjavaju zakonske pretpostavke za posvojenje dužne su sudjelovati u programu stručne pripreme za posvojenje.  Edukacija potencijalnih posvojitelja traje ukupno 40 sati, a provodi se kroz 13 radionica od kojih svaka radionica ima glavnu temu koja se prorađuje na način da su uključeni svi članovi grupe. Voditeljice radionica su stručne djelatnice našeg Doma. One koordiniraju rad i usmjeravaju grupni proces, nude sadržaj rada, a uz to sudjeluju i u pojedinim aktivnostima grupe i dijele svoja iskustva. „ Škola za posvojitelje“ je besplatna, i po završetku Dom svakom polazniku izdaje potvrdu o završenoj edukaciji. Također, naš Dom je ove godine počeo i s organizacijom grupe podrške, namijenjene posvojiteljima koji žele unaprijediti svoje roditeljske vještine i eventualno dobiti odgovore na svoje nedoumice i pitanja. Grupa podrške se sastaje jednom mjesečno u Domu u Lovranu. Tijekom grupe članovi dijele svoja specifična iskustva, pružaju jedni drugima podršku, a pomoć mogu dobiti i od stručnih djelatnika našeg Doma.