„Zajedno za dječja prava“

Društvo „Naša djeca“ Opatija u sklopu projekta „Zajedno za dječja prava“ uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pozvalo nas je na otvorenje izložbe „Slikom i riječju o konvenciji UN-a o pravima djeteta“ 21.04.2016. godine u Gradskoj kuli Lovran. Naša su djeca sudjelovala i sa grupnom recitacijom „Smijeh je lijek“. Korisnica našeg doma dobitnica je treće nagrade likovno – literarnog natječaja „Slikom i riječju o konvenciji UN-a o pravima djeteta“ a ostalih šestero korisnika dobilo je zahvalnice za sudjelovanje u natječaju.