Koncert u Guvererovoj palači u Rijeci

7.3.2016. Prisustvovali smo koncertu u Guvernerovoj palači u Rijeci, povodom Dana žena, u organizaciji udruge U.Z.O.R. Uživali smo u prigodnom programu u kojem su nastupali Damir Kedžo, Antonio Krištofić, Antonela Doko i ostali. Nakon programa priređena je mala zakuska. Super smo se proveli.